Τελευταία Νέα

Δελτίο Ενημέρωσης ΔΣ.01-11-2018

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα 02/11/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Στη 01/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης τα μέλη του ΔΣ της ΟΣΕΕ με μοναδικό θέμα : «Έγκριση Αίτησης με αρ.πρωτ. 1-2/10/2018 του "Αθηναϊκού Συλλόγου Εδαφοσφαίρισης" για ένταξή του ως μέλος στην ΟΣΕΕ».

Το ΔΣ της ΟΣΕΕ αφού μελέτησε την αίτηση και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητά τους, ενέκρινε ομόφωνα την ένταξη του σωματείου "Αθηναϊκός Σύλλογος Εδαφοσφαίρισης" στη δύναμή της.

Καλωσορίζουμε τον Αθηναϊκό Σύλλογο Εδαφοσφαίρισης και ευχόμαστε καλή αρχή και επιτυχή συνεργασία!