Τελευταία Νέα

Statutes

Καταστατικό Ομοσπονδίας Συλλόγων Pétanque Ελλάδος


Το καταστατικό της Ομοσπονδίας Συλλόγων Pétanque (Εδαφοσφαίριση/Σιδηροσφαίριση) Ελλάδος εγκρίθηκε με την απόφαση 22/2018 στις 2/5/2018.