Τελευταία Νέα

Greeting from the Bulgarian Federation

Българска Федерация По Петанк, Bulgarian Petanque Federation's Profile Photo

Χαιρετισμός από τη Βουλγαρική Ομοσπονδία Petanque και πρόσκληση σε τουρνουά αλλά και ελληνο-βουλγαρικές συναντήσεις.
Να σημειώσουμε, ότι η Βουλγαρία έχει διοργανώσει επιτυχημένα Πανευρωπαϊκά και Διεθνή τουρνουά και έχει εξελιχθεί σε κέντρο του Petanque στα Βαλκάνια:

Congratulations for the membership of Greece in the FIPIJP ! We will be glad to cooperate with our expertise. Furthermore I would like to invite you to our next open tournament in Sofia, which will be held on the 14th and 15th of May and to one of the biggest international tournaments in Shabla from the 1st to the 3rd of July. This year we are expecting delegations from Austria, Hungary, Italy, Mongolia and from other countries as well. We could also arrange a meeting between Bulgaria and Greece, where we could discuss our ideas for the development of the sport in the region.
Best regards, Boriana Kukusheva – Head of the Bulgarian Petanque Federation