Τελευταία Νέα

Παγκόσμιο Ρεκόρ Tir 1000 Boules σε μια ώρα


Great world record in "1000 boules in 1 hour" tir contest.

Ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο ρεκόρ σημειώθηκε σήμερα στην καθιερωμένη επίδειξη "1000 μπάλες σε μια ώρα", με μερικούς από τους καλύτερους tireur στον κόσμο.
Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας ήταν 888 / 1000 και τα επί μέρους ποσοστά τα παρακάτω:

stephane Robineau 86/100
Dylan rocher 92/100
kahled lakhal 76/100
jean michel puccinelli 89/100
philippe quintais 93/100
carlos rakotoarivelo 88/100
mason durk 92/100
Claudy weibel 85/100
philippe suchaud 94/100
diego rizzi 93 / 100