Τελευταία Νέα

New Licences

🇬🇷 Με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε τη νέα άδεια των αθλητών της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εδαφοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΣΕΕ), με την οποία θα μπορούν να λάβουν μέρος σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες και απαιτούν αυτό το έγγραφο. Οι αλλαγές που έγιναν, όπως φαίνεται και από τα βέλη στην εικόνα, είναι ότι προστέθηκαν τα λογότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIPJP) και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας (CEP) των οποίων η ΟΣΕΕ είναι μέλος, καθώς και το έτος έκδοσης του εγγράφου στο QR code.

🇬🇧 We are happy to present our new licences design. Compared to the previous one, we have added the FIPJP and CEP logos on the back, denoting our affiliation with the international organizations and also the issue year of the document embedded in the QR code.